Το Checkra1n είναι διαθέσιμο για macOS και Linux στο checkra.in