Αυτή η μέθοδος κατέστησε επίσης δυνατή την αναπαραγωγή ήχου στο παρασκήνιο και είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί το YouTube απέκλεισε τη μέθοδο. Στην πραγματικότητα, η ακρόαση στο παρασκήνιο είναι μια δυνατότητα που διατίθεται με το YouTube Premium, την προσφορά YouTube επί πληρωμή και η υπηρεσία των βίντεο δεν θέλει όλοι να έχουν ξαφνικά δωρεάν ισοδύναμο.

Υπάρχει ωστόσο ένα άλλο τέχνασμα για να βρείτε το Picture-in-Picture στο YouTube: ανοίξτε το Safari, μεταβείτε στο YouTube.com, επιλέξτε ένα βίντεο, αγγίξτε τα γράμματα "aA" στα αριστερά της γραμμής διευθύνσεων Safari και επιλέξτε "Έκδοση υπολογιστή". Μόλις ολοκληρωθεί, παίξτε το βίντεο και μπορείτε να βρείτε το Picture-in-Picture… έως ότου το YouTube αποκλείσει και αυτή τη μέθοδο.