Ένα δυναμόμετρο χρησιμοποιείται ως όργανο για τη μέτρηση της δύναμης. Το iPhone 11 άντεξε έως και 352 Newton και το iPhone 12 άντεξε έως και 442 Newton. Υπάρχει επομένως μια διαφορά με το iPhone 12 που αντιστέκεται καλύτερα στην πίεση.

Μια άλλη δοκιμή είναι να δούμε αντοχή τις γρατσουνιές. Η οθόνη του iPhone 12 δεν είχε γρατσουνιές μετά την "επίθεση" με κλειδιά, νομίσματα, πέτρα και κόπτη. Στην επόμενη δοκιμή, ένα σημείο με σκληρότητα 6 (στην κλίμακα Mohs) προκάλεσε γρατσουνιές στο iPhone 11. Το iPhone 12 αντιστάθηκε, αλλά εμφανίστηκε γρατσουνιά με σκληρότητα στο 7. Και πάλι, το iPhone 12  τα καταφέρνει καλύτερα από το iPhone 11.

Όσο για το πίσω μέρος, γρατσουνίζει τόσο εύκολα όσο το iPhone 11.