Ένα απλό ηλεκτρικό πρότυπο (ή άλλα) ερεθίσματα θα μπορούσε να "αναγκάσει" το ελαστομερές να χαλαρώσει ξανά προκειμένου να ανακτήσει το αρχικό του σχήμα, μια διαδικασία "αποκατάστασης" που θα μπορούσε να λάβει χώρα κατά τη φόρτιση της συσκευής. Μια ιδέα που δεν είναι τόσο τρελή όσο αυτή στα χαρτιά, αλλά που αναμφίβολα απέχει πολύ ακομη από το πρωτότυπο.