Να θυμάστε ότι το App Store διαθέτει 1,8 εκατομμύρια εφαρμογές, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δημιουργεί εξαιρετικά χαμηλό κύκλο εργασιών. Αυτά είναι τα καλά νέα για τους προγραμματιστές που θεωρούνται μικροί, ειδικά σε αυτούς τους μάλλον σκοτεινούς καιρούς. Αυτή η αλλαγή στη φορολογία είναι επίσης αναμφίβολα ένας τρόπος να πείσει τους διάφορους ρυθμιστικούς φορείς, Ευρωπαίους και Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν το App Store στο στόχο τους.