Ναι, είναι πολύ πιο συμβολικό από οτιδήποτε άλλο,  από οτιδήποτε άλλο να μιλάμε για δικαιώματα και όχι για ανισότητες μεταξύ των φύλων - που επηρεάζουν κυρίως τις γυναίκες - σε μια χώρα όπου οι νόμοι για τις γυναίκες είναι ακριβώς οι ίδιοι για όλους πολίτες, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνικότητά τους . Θυμηθείτε ακομη ότι καθ 'όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η Apple θα προωθήσει τις γυναίκες, για παράδειγμα με 100% γυναικείες λίστες αναπαραγωγής στη Apple Music ...