Να θυμάστε εδώ ότι το Health Pass θα είναι υποχρεωτικό για τα ταξίδια (εκτός ΕΕ και εντός της ΕΕ) και πρόσβαση σε εκδηλώσεις άνω των 1000 ατόμων.