Τα 2/3 των εφαρμογών που αποσύρθηκαν είναι εφαρμογές που έχουν εγκαταλειφθεί από τους προγραμματιστές τους για περισσότερα από 2 χρόνια και ένα μικρό ποσοστό (3%) είναι εφαρμογές για παιδιά που δεν έχουν ενημερώσει τις πολιτικές ασφάλειας και απορρήτου δεδομένων . Κατά τα λοιπά, οι αιτίες της απόσυρσης είναι άγνωστες και η εξήγηση για την επικείμενη άφιξη μιας νέας έκδοσης του iOS δεν ισχύει πραγματικά αφού όπου υπάρχει νέο iOS κάθε χρόνο και η Apple γενικά αφήνει ένα καλό περιθώριο στους προγραμματιστές να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους με το νέο σύστημα.