Σε ένα email, η Apple λέει :

Το σύστημα εμπορίου και πληρωμών του App Store σχεδιάστηκε για να σας διευκολύνει να δημιουργείτε και να πουλάτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας παγκοσμίως, σε 44 νομίσματα, σε 175 χώρες. Όταν αλλάζουν οι φορολογικοί κανονισμοί ή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, μερικές φορές χρειάζεται να ενημερώσουμε τις τιμές στο App Store σε ορισμένες περιοχές ή/και να προσαρμόσουμε τις συνταγές σας. Αυτές οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες συναλλαγματικών ισοτιμιών από παρόχους οικονομικών δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι οι τιμές για τις εφαρμογές και τις αγορές εντός εφαρμογής παραμένουν ίδιες σε όλες τις βιτρίνες.

Από τις 25 Ιουλίου, η τιμολόγηση για εφαρμογές και αγορές εντός εφαρμογής (εξαιρουμένων των συνδρομών με αυτόματη ανανέωση) θα ενημερωθεί για την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, την Τανζανία και την Τουρκία. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • Αίγυπτος: εφαρμογή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 14%.
  • Τανζανία: εισαγωγή ΦΠΑ 18% και φόρος ψηφιακών υπηρεσιών 2%.
  • Τουρκία: αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 18% σε 20%.

Σύμφωνα με την Apple, εάν η χώρα βάσης της εφαρμογής ή της αγοράς εντός εφαρμογής ενός προγραμματιστή δεν είναι η Αίγυπτος, η Νιγηρία, η Τανζανία ή η Τουρκία, οι τιμές θα αυξηθούν για αυτές τις χώρες.

Η ενότητα τιμολόγησης έχει ενημερωθεί στο App Store Connect για να τονίσει αυτές τις
επερχόμενες αλλαγές τιμολόγησης. Οι προγραμματιστές μπορούν να αλλάξουν τις τιμές των εφαρμογών τους, τις αγορές εντός εφαρμογής και τις συνδρομές με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης ανά πάσα στιγμή.