Η πρόσφατη συγχώνευση αυξάνει ιδιαίτερα τις ελπίδες για διεθνοποίηση της Hulu, η οποία προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενοποιημένη εφαρμογή θα μπορούσε επομένως να είναι το καλό πρόσχημα για μια διεθνοποίηση της υπηρεσίας ροής. Γιατί η Disney θα συνεχίσει να ασχολείται με δύο εφαρμογές στον υπόλοιπο κόσμο, όταν όλο το περιεχόμενο θα είναι ήδη διαθέσιμο σε μία μόνο εφαρμογή; Απομένει να βρεθεί το επιχειρηματικό μοντέλο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια πιθανή αύξηση της τιμής για αυτήν την ενοποιημένη υπηρεσία ροής, παρόλο που η Disney+ αγωνίζεται ήδη να εδραιώσει τη βάση των συνδρομητών της.