Οι χρήστες του iPhone στην Ουγγαρία αναφέρουν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές με το Apple Pay. Δεν έκαναν οι ίδιοι πληρωμές, όπως αναφέρουν αλλά και πάλι χρεώθηκαν.

Πολλαπλές μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές με το Apple Pay

Ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πολλές λανθασμένες συναλλαγές και αυτό το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει τις περισσότερες τράπεζες στην Ουγγαρία. Τα άτομα που επηρεάζονται χρεώνονται μικρά ποσά πολλές φορές στη σειρά. Ένας χρήστης είδε το αντίστοιχο ποσό των 1.400 ευρώ να έχει αποσυρθεί από τον λογαριασμό του με 74 μικρές συναλλαγές συσσωρευμένες.

Τα ποσά των συναλλαγών φαίνεται να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά το πρόβλημα παραμένει σοβαρό σε όλες τις περιπτώσεις. Η τοπική τράπεζα Raiffeisen ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι υπάρχει ένα «τεχνικό πρόβλημα» από την πλευρά της Apple και ότι και οι δύο εργάζονται για μια λύση. Ωστόσο, άλλες λεπτομέρειες παραμένουν αβέβαιες σε αυτό το στάδιο.

Η OTP Bank στην Ουγγαρία ανέφερε ότι «τεράστιες και αδικαιολόγητες χρεώσεις» έγιναν στις κάρτες πολλών τραπεζών, ενώ η κατάσταση εξακολουθεί να αναλύεται για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

Από την πλευρά της, η MBH Bank ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα από την πλευρά της Apple:

Λόγω εξωτερικού τεχνικού σφάλματος, το κατάστημα εφαρμογών της Apple χρέωσε εσφαλμένα τις τραπεζικές κάρτες ορισμένων χρηστών το απόγευμα της 26ης Ιουνίου, κάτι που επηρέασε και ορισμένους πελάτες της MBH Bank. Οι συνάδελφοί μας ανέφεραν αμέσως το ζήτημα στην Apple και έλαβαν τις απαραίτητες ενέργειες. Στη συνέχεια θα ενημερώσουμε τους πελάτες μας για λανθασμένες πιστωτικές συναλλαγές. Ευχαριστούμε επίσης τους πελάτες μας για την υπομονή τους.

Ορισμένες συναλλαγές φαίνεται να σχετίζονται με συνδρομές που είχαν ακυρωθεί στο παρελθόν. Ορισμένα ποσά αντιστοιχούν σε προηγούμενες συναλλαγές. Οι πελάτες κατάφεραν να μπλοκάρουν την κάρτα τους από την τράπεζά τους, γεγονός που κατέστησε δυνατή την αποφυγή περαιτέρω πληρωμών.

Από την πλευρά της, η Apple δεν έχει ακόμη αντιδράσει δημόσια σε αυτό το πρόβλημα της Apple Pay στην Ουγγαρία.