Αναβάλλεται η παγκόσμια κυκλοφορία του Ροκemon GO λόγο προβλημάτων ~ Apple
:::: MENU ::::
  • ARGONAYTIS

  • Watch tips

  • iPhone tips

  • Iphone news

  • Jailbreak

  • Mac Tips

  • Theme widget

  • Apple News.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Σε φρενήρεις ρυθμούς συνεχίζεται η λήψη του νέου παιχνιδιού Ροκemon GO όπου φαίνεται να ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε ζήτηση. .....

Παρά την επιτυχία του όμως οι δημιουργοί του αναγκάστηκαν να προβούν σε μια ανακοίνωση που εξηγεί πως αναβάλλεται η παγκόσμια κυκλοφορία του λόγο προβλήματος στους server.
Το παιχνίδι λόγο ότι χρησιμοποιεί δεδομένα και ο χρήστης θα πρέπει να είναι συνδεμένος χρειάζεται πολλούς server για να ανταποκριθεί.
Αυτή τη στιγμή οι server της είναι κορεσμένοι σύμφωνα με την Niantic Labs και έτσι αναβάλλεται η κυκλοφορία του σε περισσότερες χώρες ώσπου λυθεί το πρόβλημα.
Μέχρι τώρα το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσει κάποιος η από τα stores στην Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες η από τις λεγόμενες σπασμένες εφαρμογές αγνώστου προελεύσεως.
Η φρενίτιδα με το παιχνίδι είναι τόσο μεγάλη που σε πολλές χώρες η αστυνομία έκανε ανακοινώσεις στους χρήστες να μην απορροφώνται στο παιχνίδι τους καθώς σημειώθηκαν ληστείες λόγο του ότι κάποιοι κλέφτες στοχεύουν τα θύματα τους μέσα από αυτό  αφού απορροφηθούν στις οθόνες λόγο του παιχνιδιού στους δρόμους.


ArgonaytisHome