Για να παρακάμψει την υποχρεωτική σύνδεση κατά την επανεγκατάσταση , η Apple θα εργαζόταν σε μια τεχνολογία που ονομάζεται "Internet Recovery" (αποκατάσταση μέσω Διαδικτύου). Ο χρήστης θα μπορούσε να αποφασίσει να περάσει από αυτόν τον τύπο επαναφοράς σε "χειροκίνητη λειτουργία", αλλά οι μηχανικοί της Apple εξετάζουν επίσης μια πλήρως αυτόματη διαδικασία αρκεί να γίνουν οι σωστοί συνδυασμοί κουμπιών για την επαναφορά.

Μια τρίτη λύση με Bluetooth θα αποδειχθεί αναξιόπιστη και ασφαλής. Αυτές οι διαδικασίες θα παρέμεναν πολύ αργές, για την Apple. Η εταιρία θα μπορούσε τελικά να επιλέξει να δημιουργήσει μια κρυφή θύρα (κάτω από την κάρτα SIM) που προορίζεται μόνο για την ανάκτηση. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν απαραίτητο στο να καταφύγουμε ξανά στη σύνδεση με Mac ή υπολογιστή ...