Αυτή η μελέτη υγείας αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συνάφειας και της συλλογής δεδομένων μέσω του Apple Watch, προκειμένου να ανιχνευθεί η παρουσία του Covid ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπνευστικού συνδρόμου . Τα επιλέξιμα άτομα θα δικαιούνται ένα Apple Watch (την ώρα της μελέτης) και θα δέχονται την καθημερινή συλλογή (μέρα και νύχτα) πληροφοριών για την υγεία και τη δραστηριότητα (καρδιακός ρυθμός, αριθμός βημάτων κ.λπ.). Θα είναι επίσης απαραίτητο να απαντάνε σε εβδομαδιαία ή / και μηνιαία ερωτηματολόγια.

Τα άτομα που αρρωσταίνουν με τον Covid (ή άλλο) κατά τη διάρκεια της μελέτης θα πρέπει να παρέχουν άλλες πληροφορίες για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα. Η μελέτη του Apple Watch-Covid αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Σημειώστε ότι οι εθελοντές πρέπει να έχουν ήδη iPhone, τουλάχιστον το μοντέλο 6s και μεγαλύτερο.