Η Apple ανακοινώνει ότι η τιμή των εφαρμογών στο App Store  και οι αγορές εντός αυτών θα μειωθούν τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά χώρες που χρησιμοποιούν το Ευρώ ως νόμισμά τους, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότια Αφρική.

"Όταν αλλάζουν οι φόροι ή οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, μερικές φορές χρειάζεται να ενημερώσουμε τις τιμές στο App Store σε ορισμένες περιοχές και / ή να προσαρμόσουμε τα έσοδά σας", ανακοινώνει η Apple στους προγραμματιστές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα, εξ ου και η πτώση των τιμών για εφαρμογές από το App Store. Η Apple διευκρινίζει ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει τις τρέχουσες συνδρομές που έχουν αυτόματη ανανέωση.

Ακολουθούν οι νέες τιμές για το App Store στην Ευρώπη μετά την πτώση:

Αντίστροφα, θα προκύψει αύξηση τιμής στο App Store στη Γεωργία και το Τατζικιστάν. Αυτό οφείλεται στον νέο ΦΠΑ 18% στη Γεωργία. Από την πλευρά του Τατζικιστάν, υπάρχει και εκεί ένας νέος ΦΠΑ 18%, ο οποίος αφορά μόνο προγραμματιστές εκτός της χώρας. "Το εισόδημά σας θα προσαρμοστεί ανάλογα και θα υπολογιστεί με βάση την τιμή χωρίς τον φόρο", λέει η Apple.

Υπάρχει μια τελευταία αλλαγή που αφορά την Ιταλία. Η Apple ανακοινώνει στους προγραμματιστές ότι τα έσοδά τους στο App Store θα αυξηθούν στη γειτονική χώρα της Γαλλίας για να λάβουν υπόψη την αλλαγή του πραγματικού συντελεστή του φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες.