Αυτή η εσωτερική επανεστίαση θα προέκυπτε από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Hyundai, της Nissan ή ακόμη και της BMW. Η Apple ήλπιζε ότι θα μπορούσε να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος του σχεδιασμού της Apple Car, αλλά η βιομηχανία στο σύνολό της δεν φαίνεται να βιάζεται να υποδεχτεί έναν νέο ταραχοποιό μετά την Storm Tesla. Συνεπώς, η Apple διαγράφει τα πάντα και ξεκινά από την αρχή στο αρχικό στάδιο του έργου, όταν το Apple Car υποτίθεται ότι ήταν 100% προϊόν της Apple, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή .

Αρκεί να πούμε ότι εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι "διαρροές", το Apple Car δεν είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στους δρόμους μας ... Οι αρχικές φήμες προέβλεπαν ένα λανσάρισμα μεταξύ 2024 και 2027, αλλά αυτό ήταν πριν από την  απόφαση της Apple.