Η Apple θα πρέπει να επιταχύνει τον ρυθμό και θα πρέπει τα γραφεία θα πρέπει να είναι έτοιμα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021! Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της ημερομηνίας (ή άρνησης συμμόρφωσης με τις εντολές της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής), προβλέπονται διάφορες κυρώσεις, που κυμαίνονται από ένα απλό πρόστιμο έως την αδυναμία συλλογής δεδομένων ή μεταφοράς χρημάτων, έως την απαγόρευση της ενδιαφερόμενης εταιρείας !

Η Ρωσία δικαιολογεί αυτούς τους νέους περιορισμούς στο όνομα του σεβασμού των δεδομένων των Ρώσων πολιτών και πολλοί ανησυχούν για μια μετατόπιση "αλλά κινέζικα", με αυξημένο έλεγχο από το κράτος και τις ρωσικές υπηρεσίες στα δεδομένα υπολογιστών που κυκλοφορούν στις χώρες και τους κινδύνους ψηφιακό «φίμωμα» πολιτικών αντιπάλων.