Για να περάσει το ορόσημο αυτής της συμβολικής επωνυμίας, η AAPL θα πρέπει ωστόσο να φτάσει σε μια αξία πορείας 182,86 $, η οποία δεν είναι πραγματικά απρόσιτη στο πλαίσιο της τρέχουσας ευφορίας που περιβάλλει την Apple (η AAPL άγγιξε τα 181 $ χθες). Στο χρηματιστήριο της Apple ο Άγιος Βασίλης είναι λίγο πίσω από το χρονοδιάγραμμα, αλλά η κουκούλα του είναι φορτωμένη ...