Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια εφαρμογή στο iOS 16 που δεν προέρχεται από το App Store ή το TestFlight, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. «Το [Όνομα εφαρμογής] απαιτεί τη λειτουργία προγραμματιστή για να εκτελεστεί. Μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προγραμματιστή, αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί », έγραφε το μήνυμα. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια > Λειτουργία προγραμματιστή και να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

Η Apple υποδεικνύει το ακόλουθο κείμενο κάτω από την επιλογή:

Εάν αναπτύσσετε εφαρμογές για προϊόντα Apple, η Λειτουργία προγραμματιστή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προγραμματιστή, η ασφάλεια της συσκευής σας μειώνεται.

Αυτή η τελευταία πρόταση κάθε άλλο παρά τετριμμένη είναι. Η Apple καθιστά σαφές στους χρήστες ότι μια εφαρμογή που δεν προέρχεται από το App Store μπορεί τεχνικά να είναι κακόβουλη.

Είναι καλό να σημειωθεί ότι αυτή η νέα επιλογή δεν είναι το περίφημο sideloading . Δεν είναι ακόμα δυνατό να εγκαταστήσετε εύκολα μια εφαρμογή από το Διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται να την υπογράφετε μία φορά την εβδομάδα (ή μια φορά το χρόνο για όσους έχουν λογαριασμό προγραμματιστή) και ίσως στη τελική έκδοση να απαιτεί και επαλήθευση του λογαριασμού .