Η περιοχή της επιφάνειας αφής μπορεί να φαίνεται λίγο μικρή για την εισαγωγή της γραφίδας, αλλά πρόκειται για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και οι διαστάσεις που εμφανίζονται στα διαγράμματα δεν είναι ενδεικτικές του τελικού προϊόντος (αν υπάρχει τελικό προϊόν). Από την άλλη πλευρά, η Apple εξακολουθεί να φαίνεται αντίθετη με ένα MacBook του οποίου η οθόνη θα ήταν συμβατή με τη γραφίδα. Όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Steve Jobs, κάθε προϊόν έχει την ιδιαιτερότητά του όπως απο τη γραφίδα για την οθόνη του iPad και εδώ ειναι μια άλλη γραφίδα για το MacBook trackpad.