Οι αναλυτές προσθέτουν περαιτέρω ότι η Apple θα αυξήσει σημαντικά το iPhone 14 Pro: «Με τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, η συναίνεση αναμένει αυξήσεις τιμών σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων iPhone. προκειμένου να διατηρηθούν οι τιμές των iPhone 14 και iPhone 14 σε χαμηλά επίπεδα» 

Για το Apple Watch, από την άλλη πλευρά, η διαδρομή θα ήταν πιο απότομη: " Η τιμολόγηση είναι ένα βασικό σημείο σε μια δύσκολη μακροοικονομική [οικονομία] που περιλαμβάνει πληθωριστικές πιέσεις και μείωση των καταναλωτικών δαπανών, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό βαρύνει περισσότερο τις φορητές συσκευές που θεωρούνται από τους καταναλωτές ως πιο διακριτικές αγορές σε σύγκριση με το iPhone. » αναφέρουν..