Αναλυτικά, οι βαθμολογίες λήψης (δίκτυο T-Mobile) είναι 255,91 Mbp/s (κατά μέσο όρο) για το iPhone 14 Pro και 173,81 Mbp/s για το iPhone 13 Pro. Στην Verizon, το iPhone 14 Pro φτάνει (στην κορύφωση) 175,56 Mbp/s. Εκτός από τις ταχύτητες, το SpeeSmart σημειώνει επίσης μείωση της καθυστέρησης, μεταξύ 10 ms (TMmobile) και 15 ms (Verizon). Το κέρδος είναι σχεδόν εξίσου σημαντικό στη μεταφόρτωση με για παράδειγμα 28,25 Mbp / s για το iPhone 14 Pro στην T-Mobile, έναντι 22,51 Mbp / s για το iPhone 13 Pro στον ίδιο χειριστή.

Αυτή η μεγάλη ώθηση οφείλεται κυρίως στο επεξεργαστή Snapdragon X65 των νέων iPhone. Θεωρητικά, αυτό το τσιπ μπορεί να παρέχει ακόμη και μέγιστες ταχύτητες 10 Gbit/s, ή 25% καλύτερες από το τσιπ μόντεμ που εξοπλίζει το iPhone 13 Pro. Οι μηχανικοί της Apple θα έχουν πολλά να κάνουν για να σχεδιάσουν ένα τόσο ισχυρό τσιπ μόντεμ.