Η Becca Farsace του The Verge γύρισε με το iPhone 15 Pro σε 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε ProRes με το smartphone της συνδεδεμένο σε SSD μέσω καλωδίου USB-C. Το πρόβλημα είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι απολύτως 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, τραντάζει πολύ.

Το πρόβλημα είναι ότι το καλώδιο USB-C που χρησιμοποιείται δεν υποστηρίζει τις ταχύτητες μεταφοράς που προσφέρει το USB 3 και οι οποίες υποστηρίζονται από το iPhone 15 Pro. Στην πραγματικότητα, η μεταφορά σε πραγματικό χρόνο στον SSD πήγε στραβά, όπως φαίνεται παρακάτω.

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το iPhone 15 Pro δεν προειδοποίησε ότι το καλώδιο USB-C που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν καλό όσον αφορά την απόδοση κατά την εγγραφή βίντεο 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο στο ProRes. Μόνο όταν παρακολουθούμε το βίντεο που έχει εγγραφεί παρατηρούμε πτώση του FPS.

Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον εάν η Apple πρόσφερε μια ενημέρωση στο iOS 17, ώστε η εφαρμογή Κάμερα να μπορεί να προειδοποιεί τους χρήστες όταν ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την εγγραφή βίντεο 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε ProRes.

Δύο στοιχεία είναι απαραίτητα: ένα καλώδιο USB 3 που υποστηρίζει 10 Gb/s (αυτό δεν ισχύει για το καλώδιο που παρέχεται στο κουτί από την Apple το οποίο περιορίζεται σε USB 2 στα 480 Mb/s) και ένας SSD με δυνατότητα εγγραφής τουλάχιστον 220 MB/s ανά δευτερόλεπτο.