Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στη δυνατότητα αμέσως. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, φτάνει σταδιακά σε όλες τις συσκευές. Εκτός από αυτήν τη δυνατότητα, η ενημέρωση διευκολύνει την ανακάλυψη νέων καναλιών κάνοντας προτάσεις με βάση αυτά που έχουν ήδη εγγραφεί. Επιπλέον, μπορείτε πλέον να προσθέσετε σχόλια ή αντιδράσεις βίντεο σε ιστορίες ή να προετοιμάσετε μηνύματα βίντεο. Η κοινή χρήση ιστοριών γίνεται πολύ πιο εύκολη. Τέλος, το Telegram προσφέρει επιλογές προσαρμογής προφίλ και φόντο για διαφορετικές συζητήσεις. Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να εντοπίσει γλώσσες προγραμματισμού, και να τις εμφανίσει σωστά σύμφωνα με τη σύνταξη.