Το ταχύμετρο εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία ως κύκλος όταν οδηγείτε. Αυτή η ένδειξη ταχύτητας αλλάζει χρώμα εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας. Επιπλέον, οι Χάρτες Google παρουσιάζουν παγκοσμίως δείκτες ορίου ταχύτητας για το δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Όσον αφορά την ασφάλεια, η Google διευκρινίζει ότι η ένδειξη προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση και ότι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορά μεταξύ της ένδειξης ταχύτητας των Χαρτών και της πραγματικής σας ταχύτητας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το νέο χαρακτηριστικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε μπορεί να το έχετε απο σήμερα. Εάν όχι, θα φτάσει μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε ανοίγοντας την εφαρμογή Χάρτες Google στο iPhone σας και μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Πλοήγηση. Το μόνο που μένει είναι να ελέγξετε αν υπάρχει ή όχι η επιλογή εμφάνισης ορίων ταχύτητας.