Η Apple απάντησε :

Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα με την εφαρμογή WordPress έχει επιλυθεί. Δεδομένου ότι ο προγραμματιστής κατάργησε την εμφάνιση των επιλογών υπηρεσιών επί πληρωμή από την εφαρμογή, είναι πλέον μια δωρεάν αυτόνομη εφαρμογή που δεν πρέπει να προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής. Έχουμε ενημερώσει τον προγραμματιστή και ζητούμε συγγνώμη για τυχόν σύγχυση που ενδέχεται να προκαλέσαμε.

Το WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιείται από ιστότοπους τρίτων. Η εφαρμογή του σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε άρθρα / σελίδες, να τα τροποποιείτε όταν είναι απαραίτητο, να βλέπετε διαθέσιμες εικόνες, επιλογές πλοήγησης και άλλα.