«Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για την αγορά εφαρμογών για κινητά στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παράγοντες της αγοράς», δήλωσε η Delia Rickard, Πρόεδρος της Αυστραλιανής Επιτροπής. «Θα επικεντρωθούμε επίσης στην έκταση του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων διαδικτυακών καταστημάτων εφαρμογών και στον τρόπο ανταγωνισμού τους με άλλα διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών », πρόσθεσε.

Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο του 2021 πριν από την πρώτη επιστροφή από την αυστραλιανή επιτροπή για το θέμα αυτό.