Το άνοιγμα πολλών καρτελών στο Safari οδηγεί στα ίδια συμπεράσματα. το Μ1 παραμένει στη σιωπηλό και δεν επιβραδύνεται. Το βίντεο τελειώνει με δοκιμές ταχύτητας SSD και γενικά σημεία αναφοράς CPU και GPU. Και εδώ πάλι, το Intel MacBook Pro βρίσκεται να αγωνίζεται, μακριά από τις επιδόσεις που εμφανίζονται από το MacBook Pro M1.