Στο Twitter , ο Tim Cook μιλά για την επιλογή ενός χρήστη όσον αφορά τα προσωπικά του δεδομένα:

Πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με αυτούς και πώς χρησιμοποιούνται. Το Facebook μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τους χρήστες σε εφαρμογές και ιστότοπους όπως πριν. Η διαφάνεια της παρακολούθησης εφαρμογών στο iOS 14 απαιτεί απλώς να ζητήσουν πρώτα την άδειά σας.

Όπως επισημαίνει ο Tim Cook, η Apple πρόκειται να αναγκάσει το Facebook και άλλους να ζητήσουν άδεια από τον χρήστη. Θα πρέπει να αποδεχτεί ή να αρνηθεί ότι η εφαρμογή ακολουθεί τις δραστηριότητές της που πραγματοποιούνται σε άλλες εφαρμογές ή ιστότοπους.

Στην περίπτωση του Facebook, τα δεδομένα επιτρέπουν την στοχευμένη διαφήμιση. Για αυτόν τον λόγο το κοινωνικό δίκτυο επικρίνει το iOS 14. Γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η ενημέρωση θα επηρεάσει τα έσοδά της.

Το κοινωνικό δίκτυο δημοσίευσε δύο διαφημίσεις σε αμερικανικές εφημερίδες για να επικρίνει την απόφαση της Apple. Η πρώτη διαφήμιση χρονολογείται από τις 16 Δεκεμβρίου . Η δεύτερη είδε το φως της ημέρας χθες . Και στις δύο περιπτώσεις, το Facebook διαβεβαιώνει ότι η Apple θα βλάψει τις μικρές επιχειρήσεις και θα τις ωθήσει να στραφούν σε συνδρομή επί πληρωμή συμπληρώνοντας πως το διαδίκτυο είναι δωρεάν για το λόγο ότι υπάρχουν οι διαφημίσεις αλλιώς όλοι θα στραφούν στις συνδρομές κάτι που είναι ενάντια στους χρήστες.