Το ελάττωμα θα προερχόταν από δύο παγίδες που ειναι πρώτον, η επιλογή "Μόνο Επαφές" του AirDrop (για τη μεταφορά αρχείων μόνο στις επαφές του) θα απαιτούσε πράγματι τη σιωπηλή συλλογή ορισμένων δεδομένων διαπιστευτηρίων από ΟΛΕΣ τις συσκευές iOS ή macOS που βρίσκονται στην ίδια περιοχή κάλυψης δικτύου. Μόνο μετά από αυτό το πρώτο "ταίριασμα" το AirDrop θα ενεργοποιούσε ένα σύστημα αμοιβαίου ελέγχου ταυτότητας για να προσδιορίσει εάν το άτομο που εντοπίστηκε πράγματι ανήκει στη λίστα επαφών.

Δεύτερη παγίδα, θα ήταν εύκολο να παρακάμψετε την κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του AirDrop, προκειμένου να ανακτήσετε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα με σαφήνεια.

Η ερευνητική ομάδα επικοινώνησε με την Apple τα σχετικά με αυτό το μεγάλο ελάττωμα, χωρίς  να έχουμε καποια απάντηση μέχρι τώρα ...