«Μερικοί χρήστες επηρεάζονται από ενα πρόβλημα. Οι χρήστες ενδέχεται να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο email του iCloud », λέει η Apple στη σελίδα κατάστασης του συστήματος . Δεν υπάρχει η παραμικρή πληροφορία σχετικά με τη φύση του προβλήματος, όπως δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια για την επιστροφή στο φυσιολογικό. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, δεδομένης της σημασίας της υπηρεσίας. 

Ακόμη και οι χρήστες στο Twitter έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο iCloud Mail:

Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε από εσάς πρέπει να περιμένετε έως ότου η Apple διορθώσει το πρόβλημα.