Μια άλλη ενημέρωση του iOS 14 είναι υπό επεξεργασία στην Apple, με το iOS 14.8 να βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η έκδοση θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει πριν από την κυκλοφορία του iOS 15 στην τελική έκδοση.

Κατά την αναζήτηση του κώδικα για το beta 4 του Xcode 13, ο Brendan Shanks βρήκε μια αναφορά στο iOS 14.8, ενώ η Apple δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα ακομη. Μπορούμε να φανταστούμε ότι μια έκδοση beta θα δει σύντομα το φως της δημοσιότητας. Η Apple θα μπορούσε κάλλιστα να κυκλοφορήσει την τελική έκδοση απευθείας, χωρίς καποια φάση beta. Αυτό συνέβη και στο παρελθόν, αν και δεν είναι συνηθισμένο (εκτός από μικρές ενημερώσεις).

Αυτή η ενημέρωση στο iOS 14.8 θα ήταν σε κάθε περίπτωση μια πρωτιά. Πράγματι, η Apple δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ έκδοση x.8 για το iOS. Το iOS 11 έχει σταματήσει στο iOS 11.4, το iOS 12 είναι στο iOS 12.5 και το iOS 13 είναι στο 13.7.

Το νέο σύστημα ενημέρωσης της Apple μπορεί να έχει σχέση με αυτή τη νέα έκδοση. Η ομάδα έχει ήδη ανακοινώσει ότι το iOS 14 θα συνεχίσει να λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας ακομη και όταν γίνει διαθέσιμο το iOS 15. Οι χρήστες θα έχουν επίσης την επιλογή και μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν στο iOS 14 ή να μεταβούν σε iOS 15.

Είναι δύσκολο να πούμε προς το παρόν τι θα ενσωματώσει το iOS 14.8. Πρέπει να περιμένουμε νέες δυνατότητες ή μόνο διορθώσεις;