Ο ηγέτης δεν διευκρίνισε σε ποιο βαθμό η κρίση των εξαρτημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή συσκευών, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι η Apple δεν έχει ανοσία στην έλλειψη και βιώνει πρόβλημα. Η εταιρεία από την Καλιφόρνια μας είπε ότι είχε «χάσει» έσοδα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το τρίτο τρίμηνο λόγω της τρέχουσας έλλειψης και είναι πλέον πιθανό ότι το έλλειμμα θα εξακολουθεί να είναι σημαντικό τα επόμενα τρίμηνα.