Για τους καταγγέλλοντες, το χτύπημα κατά της Apple "ενέχει σημαντικό και παράλογο κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών" . Η ομαδική αγωγή υποβλήθηκε από 4 ενάγοντες (όλοι οι χρήστες του Apple Watch Series 6). Ο φάκελος καταγγελίας περιέχει μια φωτογραφία του βραχίονα ενός από τους καταγγέλλοντες με ένα αρκετά βαθύ κόψιμο, το οποίο λέγεται ότι συνέβη κατά την απροσδόκητη αποκόλληση της οθόνης. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2018 είχε ήδη απορριφθεί από δικαστή.