Εναλλακτικές πληρωμές για εφαρμογές στην Ολλανδία

Οι εναλλακτικές πληρωμές στην Ολλανδία αφορούν μόνο εφαρμογές γνωριμιών, τουλάχιστον αρχικά. Οι προγραμματιστές μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα της Apple και επομένως να απλοποιήσουν τη ζωή τους. Αυτό περιλαμβάνει μια προμήθεια 15% ή 30% ανάλογα με την περίπτωση που καταβάλλεται στην Apple. Διαφορετικά, θα μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικό σύστημα πληρωμών και επομένως ννα έχουν μειωμένη προμήθεια.

Η επιλογή πληρωμής από τρίτους έχει επιπτώσεις. Η Apple λέει :

Δεδομένου ότι η Apple δεν θα έχει άμεση γνώση των αγορών που γίνονται με εναλλακτικές μεθόδους, η Apple δεν θα μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες με επιστροφές χρημάτων, ιστορικό αγορών, διαχείριση συνδρομών και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την αγορά ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών μέσω αυτών των εναλλακτικών μεθόδων αγορών. Θα είναι δική σας ευθύνη να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα με τους πελάτες.

Η Apple είχε μέχρι τις 15 Ιανουαρίου (σήμερα λοιπόν) να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της αρχής ανταγωνισμού στην Ολλανδία. Η ομάδα σημειώνει επίσης ότι αμφισβητεί αυτήν την απόφαση:

Επειδή πιστεύουμε ότι αυτές οι εντολές δεν είναι προς το συμφέρον των χρηστών μας, έχουμε προσφύγει κατά της απόφασης της ACM σε ανώτερο δικαστήριο. Ανησυχούμε ότι αυτές οι αλλαγές θα θέσουν σε κίνδυνο την εμπειρία των χρηστών και θα δημιουργήσουν νέες απειλές για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων τους. Στο μεταξύ, πρέπει να κάνουμε τις υποχρεωτικές αλλαγές που δρομολογούμε σήμερα και θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Η Apple ολοκληρώνει σχετικά με το θέμα λέγοντας ότι σύντομα θα κοινοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για όλη αυτή τη δραστηριότητα των πληρωμών τρίτων.