Το καλύτερο για τα AirPods με Windows 11...

Το build 22526 των Windows 11 προσθέτει ευρυζωνική υποστήριξη ήχου για τα AirPods. Η Microsoft σημειώνει ότι αυτό ισχύει για τα AirPods καθώς και για τα AirPods Pro και AirPods Max. Αυτή η προσθήκη καθιστά δυνατή την ύπαρξη μεγαλύτερου εύρους ζώνης, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ακρόασης. Ωστόσο, η Microsoft δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, επομένως θα πρέπει να γίνει δοκιμή για να δούμε αν υπάρχει πραγματική διαφορά στην ακρόαση.

Η ενημέρωση είναι επίσης μια ευκαιρία για άλλες αλλαγές, αλλά είναι λίγες σε αριθμό και καμία από αυτές δεν σχετίζεται με προϊόντα της Apple. Η βελτίωση της ποιότητας για τις κλήσεις με AirPods είναι στην πραγματικότητα η μόνη αξιοσημείωτη καινοτομία για αυτήν την πρώτη έκδοση του 2022. Η ενημέρωση είναι πάνω από όλα μια ευκαιρία για τη διόρθωση πολλών σφαλμάτων.

Η Microsoft δεν δίνει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για την τελική έκδοση. Ωστ
όσο, σύμφωνα με φήμες από τις αίθουσες, η πρώτη μεγάλη ενημέρωση για τα Windows 11 θα φτάσει το καλοκαίρι του 2022. Τούτου λεχθέντος, η Microsoft μπορεί κάλλιστα να προσφέρει τη βελτίωση για τα AirPods πριν από την εν λόγω καλοκαιρινή ενημέρωση.