Από την άλλη πλευρά, μικρότερες συσκευές, όπως το Apple Watch, ξεφεύγουν από αυτήν την υποχρέωση και επομένως μπορούν να συνεχίσουν να φορτίζουν μόνο επαγωγικά. Μένει να δούμε αν ως μέρος της νέας συσκευής, θα είναι δυνατή η διάθεση στην Ευρώπη μιας συσκευής στη λίστα που δεν έχει καμία θύρα (μόνο ασύρματη φόρτιση μέσω επαγωγής). Η Apple θα δούλευε πράγματι σε ένα iPhone χωρίς ορατή θύρα, πιθανώς για να προβλέψει τη μετάβαση σε USB-C.

Αυτές οι νέες οδηγίες θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο μετά από μερικά βήματα... που τώρα φαίνεται να είναι τυπική: «Μόλις ολόκληρο το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτό το σχέδιο διαπραγματευτικής θέσης κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου, οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ σχετικά με την τελική έκδοση της νομοθεσίας. »