Η ενημερωμένη έκδοση 6.1.16 του Boot Camp, η οποία αντικαθιστά την έκδοση 6.1.12, προσφέρει υποστήριξη Wi-Fi με το πρότυπο WPA3. Υπήρχε ήδη WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 και τώρα έχουμε WPA3. Το σύστημα αυτό υπάρχει από το 2018 και στοχεύει να προσφέρει προστασία για το δίκτυο Wi-Fi, εκτός από τη διευκόλυνση της σύνδεσης για κάθε τύπο συσκευής.

Από την άλλη πλευρά, η νέα έκδοση διορθώνει ένα πρόβλημα προγράμματος οδήγησης Bluetooth που μερικές φορές εμφανιζόταν κατά την επανέναρξη από την κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

Εάν χρησιμοποιείτε το Boot Camp στο Mac σας, εκκινήστε τα Windows, ανοίξτε το μενού Έναρξη και επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού Apple. Θα δείτε την ενημέρωση και μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση για να εφαρμόσετε τα νέα προγράμματα οδήγησης Boot Camp.

Υπενθυμίζουμε ότι το Boot Camp είναι διαθέσιμο μόνο σε Mac με επεξεργαστή Intel. Όσοι διαθέτουν τσιπ Apple (M1 ή M2, καθώς και τις εκδόσεις Pro/Max/Ultra) δεν δικαιούνται αυτό το εργαλείο. Η λύση για να έχετε Windows σε αυτούς τους Mac είναι να κάνετε εικονοποίηση με εργαλεία όπως το Parallels Desktop ή VMware Fusion .