Εάν βασιστούμε στο προτεινόμενο στιγμιότυπο οθόνης, πιθανότατα θα αρκεί με ένα παρατεταμένο πάτημα στο μήνυμα που αποστέλλεται για να ανοίξει ένα μενού με βάση τα συμφραζόμενα στο οποίο θα προταθεί η έκδοση. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατή η τροποποίηση του μηνύματος έως και 15 λεπτά μετά την αποστολή. Σημειώστε ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο μηνύματα και όχι λεζάντες εικόνων ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή έγγραφο που αποστέλλεται μέσω WhatsApp. Υπενθυμίζουμε ότι η τροποποίηση μηνυμάτων μετά την αποστολή είναι διαθέσιμη στο iOS 16. Για μια φορά μια εφαρμογή της Apple δεν είναι (και πολύ) πίσω από τον ανταγωνισμό...