Αρκετές εκδόσεις του macOS είχαν την πρόσβαση στη λευκή βίβλο του bitcoin από τον Satoshi Nakamoto, τον ιδρυτή του διάσημου κρυπτονομίσματος. Το έγγραφο ήταν κρυφό και μόνο αν το γνώριζες το άνοιγες αλλά τώρα η  Apple το έχει αφαιρέσει το αρχείο.

Το macOS 13.4 Beta 3, που διατίθεται για λήψη αυτήν την εβδομάδα , απέσυρε το έγγραφο. Η Apple έδωσε προσοχή στα διάφορα άρθρα που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα και αφορούσαν το θέμα.

Αυτό το έγγραφο που σχετίζεται με το bitcoin και υπήρχε σε όλες τις εκδόσεις του macOS από το 2018. Το πρώτο που το είχε ήταν το macOS Mojave. Ωστόσο, δεν υπάρχει στο macOS High Sierra ή σε παλαιότερες εκδόσεις.

Τι έκανε αυτό το έγγραφο στο λειτουργικό σύστημα Mac; Κανείς δεν έχει την απάντηση. Μπορούμε να υποψιαστούμε ότι πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή την εποχή του macOS High Sierra και αποδεικνύεται ότι το PDF για την περίσταση ήταν αυτό που σχετίζεται με το bitcoin. Αλλά το γεγονός ότι το έγγραφο του Satoshi Nakamoto ήταν εκεί για πολλές εκδόσεις μπορεί να αποτελεί έκπληξη. 

Εάν διαθέτετε το macOS 13.3 ή παλαιότερη έκδοση, μπορείτε να προβάλετε το έγγραφο 184 KB μεταβαίνοντας στο Macintosh HD > Σύστημα > Βιβλιοθήκη > Λήψη εικόνων > Συσκευές > Περιεχόμενα > Πόροι και στη συνέχεια ανοίγοντας το αρχείο με το όνομα simpledoc.pdf. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή στο Terminal: open /System/Library/Image\Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf.