Για τις πληροφορίες, ο Δρ. Grossman είναι επίσης ο πρώτος χειρουργός που έκανε επέμβαση με το Google Glass. Ο χειρουργός οραματίζεται επίσης και άλλες ιατρικές χρήσεις για το Apple Vision Pro, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ γιατρού και ασθενούς, ή ακόμη και να εμφανίσει έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος μπορεί να εκτελέσει ορισμένες βασικές εργασίες, όπως η λήψη σημειώσεων ή η συμπλήρωση πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή και το αρχείο.