Μια ομαδική αγωγή συγκέντρωσε εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι θα λάβουν κατά μέσο όρο 65 δολάρια ως αποζημίωση. Σημειώστε ότι η υπόθεση Battery Gate βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία στη Γαλλία η και σε άλλες χώρες (η Apple είχε επίσης λάβει πρόστιμο 25 εκατομμυρίων ευρώ από το DGCCRF για παραπλανητική εμπορική πρακτική).