Κάθετοι αισθητήρες

Με το iPhone 15, οι δύο πίσω αισθητήρες φωτογραφίας είναι τοποθετημένοι διαγώνια. Με το iPhone 16, η Apple θα επέστρεφε σε μια μορφή που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά με το iPhone X, δηλαδή σε κάθετους αισθητήρες. Αυτή η επιλογή θα επέτρεπε κυρίως στο νέο μοντέλο να κινηματογραφεί διαστημικά βίντεο. Ως έχει, αυτό είναι δυνατό μόνο με τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max. 

Η εγγραφή  βίντεο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για προβολή με το Apple Vision Pro. Αυτό προσφέρει μια νέα οπτική εμπειρία. Και όπως μπορούμε να δούμε, η Apple θέλει όλα τα iPhone 16 να μπορούν να προσφέρουν τέτοια εγγραφή, όπου περιορίζεται στα μοντέλα Pro σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, οι φήμες ανακοινώνουν ότι όλα τα iPhone 16 θα πρέπει να έχουν το κουμπί Action, όπου αυτό περιορίζεται και πάλι μόνο στα μοντέλα Pro μέχρι σήμερα. Σε αυτό προστίθεται η παρουσία ενός νέου κουμπιού Capture . Αυτό θα είναι μηχανικό και όχι χωρητικό, αλλά θα αντιδρά στην πίεση και την αφή. Θα μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση σύροντας από αριστερά προς τα δεξιά στο κουμπί, να εστιάσετε πατώντας ελαφρά και να ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο πατώντας πιο έντονα.

Οι διαρροές εξαρτημάτων γύρω από το iPhone 16 αναμένεται να αυξηθούν σύντομα, τώρα που τα smartphone πλησιάζουν όλο και περισσότερο στη φάση ανάπτυξης της Μηχανικής Επικύρωσης Δοκιμών (EVT). Επιπλέον, μια πρώτη εικόνα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες αποκάλυψε και το φωτογραφικό μπλοκ.