Εκτός από το κέρδος της φινέτσας, η επιλογή του RCC θα προσέφερε πλεονεκτήματα κατά την κατασκευή (περισσότερα διαθέσιμα εξαρτήματα, ευκολία συναρμολόγησης;), πλεονεκτήματα που θα έπειθαν την Apple να τροποποιήσει αυτό το κρίσιμο στοιχείο. Η DigiTimes βασίζει τους ισχυρισμούς της στην άφιξη ενός νέου προμηθευτή στην αλυσίδα εφοδιασμού Apple Watch, της εταιρείας Nan Ya PCB. Η τελευταία έχει ειδικευτεί στην κατασκευή πιο λεπτών μητρικών με RCC.

Δεν πρέπει να συμπεράνουμε από αυτές τις πληροφορίες ότι το Apple Watch Series X θα είναι απαραίτητα πιο λεπτό. Ο χώρος που εξοικονομείται μέσα στη θήκη θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα για άλλα εξαρτήματα. Η Apple φέρεται να εργάζεται σκληρά σε έναν αισθητήρα αρτηριακής πίεσης για το Apple Watch, έναν αισθητήρα που θα είναι ίσως πιο εύκολο να ενσωματωθεί σε μια θήκη με μια πιο λεπτή CPU.