Δεν είναι μόνο στην Κίνα όπου το iPhone αντιμετωπίζει δυσκολίες , αλλά συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι ενεργοποιήσεις μειώνονται κατά τη διάρκεια των τριμήνων, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία CIRP. Αντίστροφα, τα smartphone με Android προχωρούν ακάθεκτα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα iPhone αντιπροσώπευαν το 40% των νέων ενεργοποιήσεων τηλεφώνου. Ήταν ακόμα στο 40% και το δεύτερο τρίμηνο. Στη συνέχεια έπεσε στο 39% το τρίτο τρίμηνο, στο 36% το τέταρτο και στο 33% το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι δύο στις τρεις νέες ενεργοποιήσεις smartphone στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συσκευές Android. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CIRP, η Apple δεν έχει δει τόσο χαμηλά νούμερα από το 2017. 

Πώς εξηγείται αυτή η πτώση; Η εταιρεία σημειώνει ότι η ποιότητα των iPhone έχει βελτιωθεί με τα χρόνια, αλλά δεν υπήρξαν πολλά σημαντικά νέα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν βοηθά πραγματικά στην ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράσουν μια νέα συσκευή.

Αυτό το σημείο θα μπορούσε να επηρεάσει τις πωλήσεις της Apple λίγο περισσότερο από αυτές των ανταγωνιστών του Android, δεδομένων των τιμών των iPhone σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.