Όπως το «Everyone can cook» από την ταινία Ratatouille, «όλοι μπορούν να αναπτυχθούν» εξηγεί η Apple. Αλλά σίγουρα δεν μπορούν όλοι να έχουν εξαιρετικές ιδέες για εφαρμογές

Για ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια, το Pathways χωρίζεται σε 7 κατηγορίες περιεχομένου:

– Ξεκινώντας ως προγραμματιστής της Apple
– Σύλληψη
–  Swift
– SwiftUI
- Παιχνίδια
– visionOS
– Διανομή στο App Store

Κάθε υποενότητα παρουσιάζεται με τη μορφή ενός οδηγού χρήσης, με έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών για την αφομοίωση. Επομένως, ο αρχάριος προγραμματιστής θα πρέπει να έχει πολύ κίνητρο (υπάρχουν πραγματικά πολλά πράγματα να μάθει και να συμβουλευτεί), αλλά η εργασία ενημέρωσης έχει γίνει από την Apple και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν εγγυημένο αν ακολουθήσετε τα βήματα. Μια πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία από την πλευρά της Apple.