"Αυτή η δευτερεύουσα κυκλοφορία δημιουργήθηκε για να προσθέσει νέα Emojis 2022. Η Κοινοπραξία Unicode είναι μια εθελοντική οργάνωση και θα ήμασταν εντελώς χωρίς νέα Emoji το 2021 αν δεν ήταν χάρη στην αφοσίωση πολλών εθελοντών που το καθιστούν αυτό δυνατό" , δηλώνει την κοινοπραξία.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το iPhone και το iPad δεν θα είναι τα μόνα που θα επωφεληθούν από τα νέα Emoji. Μπορούν επίσης να βρεθούν σε Mac, συσκευές Android, υπολογιστές Windows, κοινωνικά δίκτυα και άλλα μέσα. Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να τις προσφέρει χειροκίνητα, οπότε είναι πιθανό ορισμένοι να τις έχουν πριν από κάποιες άλλες.