Σημειώνουμε ότι υπάρχουν λίγα παιχνίδια σε αυτό το top 10, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητικό στο βαθμό που τα έσοδα της κατηγορίας "παιχνίδια" αυξήθηκαν κατά 26,7% κατά τη διάρκεια της περιόδου.