Πως σας φαίνεται αν το MacBook σας επαναφορτίζει το iPhone, το iPad ή το Apple Watch;
Ή το iPad φόρτιζε το iPhone σας; Η Apple το σκέφτεται όπως φαίνεται από
δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας  και χρειαζόσαστε απλώς να τοποθετήστε τη συσκευή σας κοντά σε μια άλλη για ασύρματη φόρτιση.  

Η Apple υπέβαλε αίτηση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τον Μάρτιο του 2016, αλλά εγκρίθηκαν τελικά σήμερα. Ο κατασκευαστής ενδιαφέρεται για ένα ολόκληρο οικοσύστημα για ασύρματη φόρτιση και κατ 'επέκταση αντίστροφη ασύρματη φόρτιση.

Η στρατηγική της Apple φαίνεται να περιλαμβάνει προσεκτικά τοποθετημένα επαγωγικά πηνία φόρτισης σε κάθε συσκευή. Για παράδειγμα, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξηγεί πώς θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τα πηνία στο μπροστινό και πίσω μέρος ενός iPad, το οποίο θα του επέτρεπε να φορτιστεί ασύρματα από τη μία πλευρά κατά τη μετάδοση της φόρτισης σε άλλη συσκευή στο iPad. Το σύστημα είναι επομένως σε μεγάλο βαθμό εναλλάξιμο, με μεγάλο αριθμό πιθανών συνδυασμών και τοποθετήσεων.


Μία εικόνα προχωρά ακόμη περισσότερο όπου ένα MacBook συνδεδεμένο στο δίκτυο που φορτίζει ένα iPad ... το οποίο φορτίζει ένα iPhone ... το οποίο φορτίζει ένα Apple Watch.
Σε αυτό το παράδειγμα, η Apple σημειώνει ότι μόνο το MacBook πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία AC για την ασύρματη φόρτιση όλων των συσκευών για να λειτουργήσει.

Πότε θα δούμε ένα τέτοιο ασύρματο σύστημα φόρτισης μεταξύ των προϊόντων της Apple; Αδύνατο να το γνωρίζουμε αυτήν τη στιγμή. Αυτά είναι προς το παρόν απλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.